Een keuzewijzer en kennisbank
volgen en testen voor beter bewegen

Een keuzewijzer en kennisbank volgen en testen voor beter bewegen.

Ga naar de keuzewijzer

Een keuzewijzer en kennisbank volgen en testen voor beter bewegen

Welkom op de keuzewijzer en kennisbank volgen en testen voor beter bewegen! Deze kennisbank geeft u toegang tot een brede verzameling van 50 leerlingvolgsystemen en motorische testen voor het primair onderwijs (PO), voorgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) relevant voor het bewegingsonderwijs of het vak Lichamelijke Opvoeding (LO).

Deze kennisbank is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij sport en bewegen op school, en voor studenten en medewerkers van Academies voor Lichamelijke Opvoeding, opleidingen Sport en Bewegen en andere verwante opleidingen. Daarnaast is de kennisbank ook bedoeld voor iedereen die op een of andere manier geïnteresseerd is in de wereld van lichamelijke opvoeding en leren bewegen. Uiteindelijk hopen wij dat de kennisbank deze professionals kan helpen om zich goed te oriënteren en de juiste keuzes te maken.

Zoeken in de kennisbank

 • Door middel van filters kan het best passende leerlingvolgsysteem of motorische test worden gezocht.
 • De gebruiker kan zelf invoeren waar hij/zij naar op zoek is, bijvoorbeeld: binnen het primair onderwijs, bovenbouw, gericht op fysieke uitkomstmaten.
 • Voor wie nog meer wilt weten over het desbetreffende leerlingvolgsysteem of motorische test, zijn bij ieder beschrijvingsvenster literatuurverwijzingen, externe links en verwijzingen naar aanvullend materiaal opgenomen.

Samenstellers

 • Jo Lucassen
 • Sofie Vrieswijk

Expertgroep

 • Amika Singh
 • Joris Hoeboer
 • Kristine de Martelaer
 • Maarten Massink
 • Oscar Scipio
 • Remo Mombarg
 • Sanne de Vries
 • Wiebe Faber

Het ontwerp, de tekstredactie en de technische realisatie waren in handen van Arko Uitgeverij te Vianen.